Stacje – Koncepcja

Na lądzie Wymienione fundamenty dawnego kąpielowego i odwszenia baraku mogą być przeglądane przez użytkowników. Dziś są one zbudowane na sali w samym sercu Kondolencje – zawiera – instalacji mediów.

W recepcji i informacji podano gości na podstawowe informacje o Verständis kontekście historycznym. Ehrenfriedhof z płyt nazwisko na terenie dawnych grobów masowych tworzy kolejną centralną lokalizację pomnika.

Konkretnie, pomnik obejmuje pięć stanowisk. Tutaj można zobaczyć szkic szkic pomnika ze stacjami.

Recepcja i sala informacyjna

Na podstawie modelu można zapoznać się z położeniem, strukturą i wielkością byłego obozu znajdującego się w topograficznie zmieniającej się dolinie Glattbachtal.

Tablica historyczna i materiały informacyjne dostarczają zwiedzającym podstawowych wiadomości niezbędnych do poznania kontekstu historycznego.

Podczas objazdu modelu magazynie w recepcji i informacji.

fundamentem byłego baraku sanitarnego

Przez kładkę dochodzi się do zabytkowych fundamentów byłego baraku sanitarnego.

Znajdują się one w zaciemnionym pomieszczeniu, w którym odbywa się około 20-minutowa prezentacja audio-wizualna, na którą składają się cytaty z wypowiedzi więźniów, muzyka, przekształcone i nakładające się na siebie obrazy i dźwięki. Ma ona za zadanie umożliwić zwiedzającym emocjonalny kontakt z historią, w szczególności z tragicznym losem więźniów.

Pomieszczenie pozostaje zaciemnione, jedynie w trakcie odtwarzania niektórych fragmentów tekstu fundamenty baraku zostają włączane do toku prezentacji poprzez efekty świetlne.

Na moście nad fundamentach baraku odwszenia są goście i instalacja mediów zobaczyć.

Byłej kuchni SS

Tutaj znajdują się wystawy okresowe, których zadaniem jest przybliżanie zwiedzającym poszczególnych aspektów tematu. Aktualnie prezentowana jest wystawa zatytułowana „Od masowego grobu do cmentarza zasłużonych”.


Sztolnia

Została wykuta przez więźniów w skale, jako schron przeciwlotniczy dla oddziałów strażniczych SS. Jest to ostatnie widoczne świadectwo pracy więźniów.

Wejście dla strażników do schronów nalotu.

Cmentarz obozu koncentracyjnego

Na miejscu byłych grobów masowych powstał w roku 1958 cmentarz obozowy. Spoczywa tu w anonimowych grobach 1267 ofiar. Cmentarz wraz ze swymi pamiątkowymi kamieniami i tablicami jest głównym miejscem pamięci i żałoby. Tu odbywają się corocznie w kwietniu uroczystości upamiętniające wyzwolenie obozu.

Na czterech zbudowany w 2013 tabliczki łącznie 1.342 nazwisk ofiar są w kolejności alfabetycznej. Jedenaście ofiar pozostają anonimowe.