Oferty

Oferty dla zwiedzających miejsce pamięci

  • 1Proponujemy zwiedzanie grupowe według następującego planu: recepcja, stacja medialna, sztolnia i honorowy cmentarz obozowy. Czas trwania zwiedzania: 1,5 do 2,5 godziny. Grupę prosimy zgłaszać przez e-mail (minimum 5 zwiedzających).
  • Zwiedzanie grupowe według planu j.w. oraz dodatkowo majątek ziemski von Neurath i cmentarz miejski w Vahingen z grobami byłych więźniów obozu. Czas trwania zwiedzania: 3 do 3,5 godziny.
  • Zwiedzanie w języku angielskim j.w., z angielską wersją językową w instalacji medialnej. Grupę prosimy zgłaszać przez e-mail (minimum 5 zwiedzających).
  • Na życzenie prelekcja na temat historii obozu oraz pracy i koncepcji miejsca pamięci.
  • Szkolenie nauczycieli jako przewodników po miejscu pamięci, przy wykorzystaniu stacji medialnej. Szkolenie może być przeprowadzone zarówno w miejscu pamięci („niedziele nauczycielskie”) jak i w innym uzgodnionym miejscu.

Od korzystających z ofert oczekujemy datków pieniężnych w wysokości 5 € od osób dorosłych i 3-4 € od młodzieży. Uzyskane środki przenaczamy na konserwację i utrzymanie miejsca pamięci.

  • Corocznie około 7 kwietnia odbywa się manifestacja na obozowym cmentarzu honorowym.
  • Miejsce pamięci otwarte jest w każdą niedzielę w godzinach 14:00 – 17:00, z wyjątkiem grudnia i stycznia.