Stowarzyszenie

Jesienią 1989 roku w Vahingen/Enz została powołana do życia grupa inicjatywna z udziałem fachowców, która była autorem podstawowej koncepcji budowy centralnego miejsca pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ Vahingen/Enz w powiecie Ludwigsburg.

Następnie, w roku 1990, w obecności ponad stu zainteresowanych mieszkańców, powstało stowarzyszenie „Verein Initiative KZ Gedenkstätte Vaihingen/Enz e.V., przy znaczącej pomocy członków GEW w Vaihingen/Enz (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Związek Zawodowy Wychowanie i Wiedza). Obecnie (2022) Stowarzyszenie liczy około 110 członków.

Zarząd w tworzeniu stowarzyszenia w listopadzie 1990 roku

Ponad 1000 obywateli wykazać w dniu 18 października 1990 roku w obozie koncentracyjnym na cmentarzu pamiątkową przed jego profanacją

Prezentacja filmu z udziałem pani Wendelgard von Staden, luty 2005

Wystawa w Świętego Piotra z okazji 70. rocznicy wyzwolenia kwiecień 2015

Grupa młodzieży historie był w styczniu 2006 roku oficjalnie częścią stowarzyszenia.